Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

ТөлөвлөгөөФайл
2017 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөҮзэх
2018 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөҮзэх