Хүний нөөц

ХэлтэсУтасУтасны жагсаалт
Тамгын хэлтэс11-320742Үзэх
Хөгжлийн Менежментийн хэлтэс11-320753Үзэх
Зураг Төслийн хэлтэс11-323093Үзэх
Хот Төлөвлөлтийн хэлтэс11-323062Үзэх
Инженерийн дэд бүтэц зураг төслийн хэлтэс11-323062Үзэх

 Файл
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, СУРГАХ ТАЛААР ХИЙСЭН АЖЛЫН
ТАЙЛАН
Үзэх
АЛБАН ХААГЧДЫН 2018 ОНЫ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ҮНЭЛЖ ДҮГНЭСЭН БАЙДАЛҮзэх

Ажилд авах зар

2019 оны ажлын зар
Архитектор ажилд шалгаруулж авна
ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ЭДИЙН ЗАСАГЧ АЖИЛД АВНА
2018 оны ажлын зар
Хуулийн зөвлөх ажилд авна
Системийн инженер ажилд авна
2017 оны ажлын зар
Ажилд урьж байна – Цахилгааны инженер
Цахилгаан, дулааны мэргэшсэн инженер ажилд авна
2016 оны ажлын зар
Эдийн засагч ажилд авна
Ажилд урьж байна – Цахилгааны инженер
Ажилд урьж байна – Барилгын инженер
2014 оны ажлын зар
Үзэх