Хүний нөөц

ХэлтэсУтасУтасны жагсаалт
Тамгын хэлтэс11-320742Үзэх
Хөгжлийн Менежментийн хэлтэс11-320753Үзэх
Зураг Төслийн хэлтэс11-323093Үзэх
Хот Төлөвлөлтийн хэлтэс11-323062Үзэх
Инженерийн дэд бүтэц зураг төслийн хэлтэс11-323062Үзэх

Үйл ажиллаганы тайлан

Үйл ажиллагааны тайланФайл
12015 оны Үйл ажиллагааны тайланҮзэх
22016 оны Үйл ажиллагааны тайланҮзэх
32017 оны Үйл ажиллагааны тайланҮзэх

Сургалт
2017 онд зохион байгуулах сургалтын төлөвлөгөө
2017 онд зохион байгуулсан сургалтын төлөвлөгөөний биелэлт

Aжлын байрны чиг үүрэг

ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, АЖЛЫН БАЙРНЫ ЧИГ ҮҮРЭГ

Ажилд авах зар

2018 оны ажлын зар
Хуулийн зөвлөх ажилд авна
Системийн инженер ажилд авна
2017 оны ажлын зар
Ажилд урьж байна – Цахилгааны инженер
Цахилгаан, дулааны мэргэшсэн инженер ажилд авна
2016 оны ажлын зар
Эдийн засагч ажилд авна
Ажилд урьж байна – Цахилгааны инженер
Ажилд урьж байна – Барилгын инженер
2014 оны ажлын зар
Үзэх