Хот төлөвлөлтийн хэлтэс

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:

Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө, газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу улс, нийслэл, орон нутгийн төсвийн болон байгууллага, аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө оруулалтаар Улаанбаатар хот, бусад хот суурин газруудыг хөгжүүлэх төсөл хөтөлбөр, ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний зураг төсөл боловсруулах.

Үндсэн чиг үүрэг:

  • Нийслэл Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийх
  • Нийслэлийн Засаг даргын сонгуулийн бүрэн эрхийн хугацаанд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн нийгэм эдийн засгийн зорилтод тусгагдсан ажлын биелэлтийг хангаж ажиллах
  • Хот төлөвлөлтийн чиглэлээр судалгаа хийх, сурталчлах
  • Улс, нийслэл төсвийн хөрөнгө оруулалт, албан байгууллага, аж ахуйн нэгжийн захиалгаар гадна инженерийн шугам сүлжээний техникийн төсөл, ажлын зураг төслийг боловсруулах
  • Хот төлөвлөлтийн чиглэлээр ТЭЗҮ, техникийн төсөл боловсруулах
  • Хот төлөвлөлтөд үндэсний архитектур, түүх соёлыг хадгалан хамгаалах
  • Боловсруулагдаж, хяналт шалгалт хийгдэж бэлэн болсон зураг төслийг бүрдүүлэлт хийж, зохих журмын дагуу архивт хүлээлгэж өгөх
  • Боловсруулж буй зураг төслийн ажлын чанарыг сайжруулж, ажлын ур чадвар, мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлж, идэвхи санаачлагатай ажиллах

Хот төлөвлөлтийн хэлтсийн ажилчдын утасны жагсаалт

Нэр Албан тушаал Утас
1 Л.Ганбат Хэлтсийн дарга 99232564
2 Г.Уранбайгал Ахлах мэргэжилтэн 91914932
3 Г.Анхбаяр Г/З байгуулагч 99089820
4 Ц.Сугармаа Архитектор 80061656
5 Б.Туул Г/З байгуулагч 98290519
6 Д.Даваажаргал Геодези инженер 99088104
7 Л.Уянга Мэргэжилтэн 95990405
8 М.Номун Архитектор 99147066
9 О.Цолмон Архитектор 88095675
10 М.Жавхлан Архитектор 99743075
11 Т.Тэлмэн Архитектор 95399039
12 Б.Өлзийбаяр Мэргэжилтэн 99923128
13 Б.Доржханд Архитектор 89200330
14 Д.Хулан Архитектор 99249993
15 Э.Индра Архитектор 98099189