Хот төлөвлөлтийн хэлтэс

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:

Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө, газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу улс, нийслэл, орон нутгийн төсвийн болон байгууллага, аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө оруулалтаар Улаанбаатар хот, бусад хот суурин газруудыг хөгжүүлэх төсөл хөтөлбөр, ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний зураг төсөл боловсруулах.

Үндсэн чиг үүрэг:

  • Нийслэл Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийх
  • Нийслэлийн Засаг даргын сонгуулийн бүрэн эрхийн хугацаанд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн нийгэм эдийн засгийн зорилтод тусгагдсан ажлын биелэлтийг хангаж ажиллах
  • Хот төлөвлөлтийн чиглэлээр судалгаа хийх, сурталчлах
  • Улс, нийслэл төсвийн хөрөнгө оруулалт, албан байгууллага, аж ахуйн нэгжийн захиалгаар гадна инженерийн шугам сүлжээний техникийн төсөл, ажлын зураг төслийг боловсруулах
  • Хот төлөвлөлтийн чиглэлээр ТЭЗҮ, техникийн төсөл боловсруулах
  • Хот төлөвлөлтөд үндэсний архитектур, түүх соёлыг хадгалан хамгаалах
  • Боловсруулагдаж, хяналт шалгалт хийгдэж бэлэн болсон зураг төслийг бүрдүүлэлт хийж, зохих журмын дагуу архивт хүлээлгэж өгөх
  • Боловсруулж буй зураг төслийн ажлын чанарыг сайжруулж, ажлын ур чадвар, мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлж, идэвхи санаачлагатай ажиллах

Хот төлөвлөлтийн хэлтсийн ажилчдын утасны жагсаалт

Нэр Албан тушаал Утас
1 Л.Ганбат Хэлтсийн дарга 99232564
2 Г.Нарангэрэл Зөвлөх 99997331
3 Г.Уранбайгал Ахлах мэргэжилтэн 91914932
4 О.Амарзаяа Архитектор 99050209
5 Г.Анхбаяр Г/З байгуулагч 99089820
6 Т.Хорлоо Мэргэжилтэн 98115898
7 Б.Тамир Архитектор 88006380
8 Д.Даваажаргал Геодези инженер 99088104
9 С.Баасансүрэн Эдийн засагч 88092236
10 Л.Уянга Мэргэжилтэн 95990405
11 Б.Жавхлантөгөлдөр Архитектор 88601313
12 О.Цолмон Архитектор 88095675
13 М.Жавхлан Архитектор 99743075
14 Т.Тэлмэн Архитектор 95399039
15 Б.Өлзийбаяр Архитектор 99923128
16 Д.Хулан Архитектор 99249993
17 М.Номун Архитектор 99147066

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *