Тамгын хэлтэс

 • Хэлтсийн зорилго:
 • Монгол Улсын Засгийн газар, НИТХ-аас хот төлөвлөлт, зураг төслийн асуудлаар гаргасан шийдвэр, Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр болон Нийслэлийн нийгэм, эдийн засгийн зорилтод тусгагдсан, Хүрээлэнгийн дүрэмд заасан үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, эрх үүргийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулалтаар хангахад оршино.

  • Үндсэн чиг үүрэг: Байгууллагын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах

  Тамгын хэлтсийн ажилчдын утасны жагсаалт

  Нэр Албан тушаал Утас
  1 Ч.Рэгзмаа Хүрээлэнгийн дарга 11320769
  2 Ж.Баясгалан Ерөнхий инженер 91919992
  3 Л.Эрдэнэбат Хэлтсийн дарга 91918031
  4 Х.Мөнхнаран Ахлах, Хуулийн зөвлөх 99094344
  5 О.Бямбасүрэн Нягтлан бодогч 91004072
  6 Б.Тэнгэрцэцэг Хүний нөөцийн мэргэжилтэн 99083226
  7 З.Ариунзул Бичиг хэргийн ажилтан 89006181
  8 Г.Эрдэнэсувд Архивын эрхлэгч,Нярав 99060878
  9 Н.Цогт Системийн инженер 88099007
  10 О.Ганхүү Жолооч 99747682