Тамгын хэлтэс

  • Хэлтсийн зорилго:

Монгол Улсын Засгийн газар, НИТХ-аас хот төлөвлөлт, зураг төслийн асуудлаар гаргасан шийдвэр, Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр болон Нийслэлийн нийгэм, эдийн засгийн зорилтод тусгагдсан, Хүрээлэнгийн дүрэмд заасан үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, эрх үүргийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулалтаар хангахад оршино.

  • Үндсэн чигүүрэг: Байгууллагын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах

Тамгын хэлтсийн ажилчдын утасны жагсаалт

Нэр Албан тушаал Утас
1 Ч.Рэгзмаа Хүрээлэнгийн дарга 11320769
2 Ж.Баясгалан Ерөнхий инженер 91919992
3 Л.Эрдэнэбат Хэлтсийн дарга 91918031
4 Б.Эрхүү Ахлах, Хуулийн зөвлөх 99004426
5 О.Бямбасүрэн Нягтлан бодогч 91004072
6 Г.Банзрагч Хүний нөөцийн мэргэжилтэн 93022232
7 А.Мөнхгэрэл Бичиг хэргийн ажилтан 88070430
8 М.Мөнхжаргал Нярав 98112429
9 Г.Баттулга Системийн инженер 85363694
10 С.Жаргалсайхан Жолооч 98563656

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *