Инженерийн дэд бүтэц зураг төслийн хэлтэс

  • Хэлтсийн зорилго:

            Монгол Улсын Засгийн газар, НИТХ-аас хот төлөвлөлт, зураг төслийн асуудлаар гаргасан шийдвэр, Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр болон Нийслэлийн нийгэм, эдийн засгийн зорилтод тусгагдсан, Хүрээлэнгийн дүрэмд заасан үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, эрх үүргийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулалтаар хангахад оршино.

Инженерийн дэд бүтэц зураг төслийн хэлтсийн ажилчдын утасны дугаар

Нэр Албан тушаал Утас
1 М.Эрдэнэцэцэг Хэлтсийн дарга 99153282
2 Ш.Энхжаргал Ахлах мэргэжилтэн 96451101
3 Э.Уянга УХАТ инженер 99900089
4 Н.Бямбасүрэн Цах/инженер 96096667
5 Э.Азжаргал Барилгын инженер 99012826

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *