Инженерийн дэд бүтэц зураг төслийн хэлтэс


Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:

Монгол Улсын Засгийн газар, НИТХ-аас хот төлөвлөлт, зураг төслийн асуудлаар гаргасан шийдвэр, Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр болон Нийслэлийн нийгэм, эдийн засгийн зорилтод тусгагдсан, Хүрээлэнгийн дүрэмд заасан үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, эрх үүргийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулалтаар хангахад оршино.

Инженерийн дэд бүтэц зураг төслийн хэлтсийн ажилчдын утасны дугаар

Нэр Албан тушаал Утас
1 Ш.Энхжаргал Хэлтсийн дарга 96451101
2 М.Эрдэнэцэцэг Зөвлөх инженер 99153282
3 О.Заанхүү Дулааны инженер 99294647
4 П.Жавхлантөгс Цах/инженер 88080071
5 Б.Алтаншагай Цах/инженер 99199436
6 Ц.Ариунсанаа Ус/хан,ар/тат инженер 99261292