“REVIT” ПРОГРАМЫН АНХАН ШАТНЫ МЭДЭЭЛЛИЙГ ТАНИЛЦУУЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2018 оны 2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэн ОНӨААТҮГ-ын ажилтнуудад зохион байгуулах дотоод сургалтын хөтөлбөрийн дагуу сургалт зохион байгуулж, нийт ажилтнууд хамрагдан мэдлэг, мэдээллээ нэмэгдүүллээ.
Сургалтаар Revit програмын анхан шатны танилцуулгыг Зураг төслийн хэлтсийн архитектор Б.Дөлгөөн, Н.Мөнхзул нар хийлээ.
Уг танилцуулгад Revit програмыг суралцах нь ач ямар холбогдолтой талаар мэдээлэл өгч, програмын давуу талуудыг танилцууллаа.