Хүрээлэнгийн даргын “А” тушаалын бүртгэл /2018 он/

Тушаалын дугаарТовч утгаОгноо
1А/01Спорт хамтлагийг шинэчлэн байгуулах2018.01.15
2А/06Архивын нөхөн бүрдүүлэлт хийх ажлыг зохион байгуулах тухай2018.03.27
3А/09"Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр"-ийг байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө батлах тухай2018.04.13
4А/13Хүй долоон худаг дахь "Монгол наадам цогцолбор"-ын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулах тухай2018.04.13
5А/14Нийслэлийн авто замын сүлжээг хөгжүүлэх дунд, урт хугацааны мастер төлөвлөгөө боловсруулах үүрэг бүхий ажлыг хэсэг байгуулах тухай2018.04.26
6А/25Ажлын хэсэг байгуулах тухай2018.08.27
7А/26Сургалт зохион байгуулах тухай2018.08.29
8А/28Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит спортын анхдугаар наадамд оролцох тухай2018.10.15
9А/29Спорт өдөрлөг байгуулах тухай2018.10.18
10А/31Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах ажлын хэсэг байгуулах тухай2018.10.30
11А/33Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний концепц боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай2018.11.12
12А/34Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний концепц боловсруулах уралдаан зохион байгуулах тухай2018.11.12
13А/35Байгууллагын зохион байгуулалтын нэгжийн индекс батлах тухай2018.12.05