“ДЭД БҮТЦИЙН ТӨВ” ТӨСЛИЙН ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАХ АЖИЛ

УЛААНБААТАР ХОТЫН ГЭР ХОРООЛЛЫН СУУРЬШЛЫН БҮСЭД БАРЬЖ БАЙГУУЛАХ “ДЭД БҮТЦИЙН ТӨВ” ТӨСЛИЙН ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАХ АЖИЛ


ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО
Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулан, гэр хорооллын иргэдийн өмчлөлийн газар, амины орон сууцанд нь инженерийн хангамжийн үйлчилгээг хүргэж, төрийн болон нийгмийн үйлчилгээг ойртуулан орчин цагийн хотын соёл, нийгмийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн эрүүл аюулгүй, тохилог орчин бий болгон хөгжүүлэхэд шаардлагатай, хэрэгжих боломжтой, хүн ам мэргэжлийн байгууллагуудад хүлээн зөвшөөрөгдсөн төслийн шийдэл боловсруулах явдал юм.