Намрын бүх нийтийн цэвэрлэгээнд оролцлоо

Тус Хүрээлэнгийн ажилтнууд Сүхбаатар дүүрэгт орших ШУТИС-ийн дэргэдэх 4 замын уулзвараас МУИС-ийн хичээлийн 4-р байрны урд уулзвар хүртэлх 800м2 талбайн зорчих хэсэг, ногоон байгууламжид цэвэрлэгээ хийлээ.
Нийт 30 ажилтан оролцож, 15 шуудай хогийг хогийн цэгт төвлөрүүллээ