Хүрээлэнгийн даргын “А” тушаалын бүртгэл /2017 он/

Тушаалын дугаарТовч утгаОгноо
1А/01Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн гишүүдийг шинэчлэн томилох тухай2017.01.02
2А/02Улаанбаатар хотын гудамж зам, тээврийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай2017.01.20
3А/03Ажлын нэмэгдэл хөлс олгох тухай2017.01.24
4А/04"Тохижилтын ажлын зураг төсөл боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай2017.01.31
5А/05Нийслэлийн Засаг даргын "Сахилга хариуцлага, дэг журмыг сайжруулах" албан даалгаврын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө батлах тухай2017.02.02
6А/06"Мөнгөн Улаанбаатар" өвлийн спорт наадмын цасны баярын нэгдсэн арга хэмжээнд оролцох тухай2017.02.02
7А/07Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 оны хөгжлийн чиг хандлага"-ын хот төлөвлөлтийн баримт бичгийг олон нийтэд сурталчлан таниулах ажлыг зохион байгуулах тухай2017.02.15
8А/08Нийслэлийн өмчит аж ахуйн тооцоот байгууллагуудын 2016 оны үйл ажиллагааны үр дүнг шалган зааварлах ажлын хэсгээс өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө батлах тухай2017.02.17
9А/09Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр нэмэгдэл хөлс олгох тухай2017.02.22
10А/10Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай2017.02.22
11А/11Сар шинийн баяраар ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээнд хөрөнгө зарцуулах тухай2017.02.22
12А/12Байгууллагын аварга шалгаруулах "Боулинг"-ийн тэмцээн зохион байгуулах тухай2017.03.10
13А/13Сахилга хариуцлага, дэг журмыг дээшлуүлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай2017.03.27
14А/14Олон Улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн баярын арга хэмжээнд хөрөнгө зарцуулах тухай2017.05.10
15А/15Сэлбэ голын урсацыг нэмэгдүүлэх, эргийн дагуух тохижилтын ажлын зураг, төсөв боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулах тухай2017.06.09
16А/16Ажилтнуудыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах тухай2017.06.20
17А/17Захирамжлалын баримт бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх журам" батлах тухай2017.06.23
18А/18Албан хэрэг хөтлөлтийн журмыг шинэчлэн батлах тухай2017.06.23
19А/19Эд хөрөнгийн эхний хагас жилийн тооллогын ажлыг зохион байгуулах тухай
2017.06.23
20А/20Эд хөрөнгө дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай2017.06.29
21А/21Эд хөрөнгө данснаас хасаж, актлах тухай2017.06.29
22А/22Ажлын цаг ашиглалт, цагийн бүртгэлийн журмыг шинэчлэн батлах тухай2017.06.29
23А/23"Барилгачдын баяр"-ын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай2017.08.31
24А/24Гэр хорооллын дундын бүсэд хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийг нэвтрүүлэх "Дэд бүтцийн төв" төслийн ТЭЗҮ боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулах тухай2017.09.27
25А/25Байгууллагын ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээнд хөрөнгө зарцуулах тухай
2017.09.29
26А/26Архивын баримтын тооллогыг зохион байгуулах тухай
2017.10.02
27А/27Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2017.10.03
28А/28Дотоод аудитын гишүүдийг шинэчлэн томилох тухай2017.10.11
29А/29Болзолт уралдаан зарлах тухай2017.10.26
30А/30Нийслэлийн баярыг угтаж байгууллагын аварга шалгаруулах спортын арга хэмжээ зохион байгуулах тухай2017.10.26
31А/312017 оны ээлжийн амралт биеэр эдлээгүй ажилтнуудад мөнгөн урамшуулал олгох тухай
2017.11.28
32А/32Эд хөрөнгийн жилийн эцсийн тооллогын ажлыг зохион байгуулах тухай2017.12.12
33А/33Л.Эрдэнэбатад мөнгөн шагнал олгох тухай
2017.12.22
34А/34Ажилтнуудыг гадаад сургалтанд хамруулах тухай2017.12.15
35А/35Байгууллагын нийт ажилтнуудын хуүхдүүдэд баярын мэндчилгээ хүргүүлэх арга хэмжээнд хөрөнгө зарцуулах тухай2017.12.21
36А/36Жилийн эцсийн тайлангийн хурал, дотоод сургалтын арга хэмжээ зохион байгуулах тухай2017.12.21
37А/37Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр нэмэгдэл хөлс олгох тухай2017.12.22
38А/382017 оны тэргүүний хэлтэс шалгаруулж урамшуулал олгох тухай2017.12.26