Хүрээлэнгийн даргын “А” тушаалын бүртгэл /2017 он/

Тушаалын дугаарТовч утгаОгноо
1А/01Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн гишүүдийг шинэчлэн томилох тухай2017.01.02
2А/02Улаанбаатар хотын гудамж зам, тээврийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай2017.01.20
3А/03Ажлын нэмэгдэл хөлс олгох тухай2017.01.24
4А/04"Тохижилтын ажлын зураг төсөл боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай2017.01.31
5А/05Нийслэлийн Засаг даргын "Сахилга хариуцлага, дэг журмыг сайжруулах" албан даалгаврын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө батлах тухай2017.02.02
6А/06"Мөнгөн Улаанбаатар" өвлийн спорт наадмын цасны баярын нэгдсэн арга хэмжээнд оролцох тухай2017.02.02
7А/07Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 оны хөгжлийн чиг хандлага"-ын хот төлөвлөлтийн баримт бичгийг олон нийтэд сурталчлан таниулах ажлыг зохион байгуулах тухай2017.02.15
8А/08Нийслэлийн өмчит аж ахуйн тооцоот байгууллагуудын 2016 оны үйл ажиллагааны үр дүнг шалган зааварлах ажлын хэсгээс өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө батлах тухай2017.02.17
9А/09Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр нэмэгдэл хөлс олгох тухай2017.02.22
10А/10Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай2017.02.22
11А/11Сар шинийн баяраар ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээнд хөрөнгө зарцуулах тухай2017.02.22
12А/12Байгууллагын аварга шалгаруулах "Боулинг"-ийн тэмцээн зохион байгуулах тухай2017.03.10
13А/13Сахилга хариуцлага, дэг журмыг дээшлуүлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай2017.03.27
14А/14Олон Улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн баярын арга хэмжээнд хөрөнгө зарцуулах тухай2017.05.10
15А/15Сэлбэ голын урсацыг нэмэгдүүлэх, эргийн дагуух тохижилтын ажлын зураг, төсөв боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулах тухай2017.06.09