Хүрээлэнгийн даргын “А” тушаалын бүртгэл /2016 он/

Тушаалын дугаарТовч утгаОгноо
1А/012016 оны ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай2016.01.04
2А/02Ажлын хэсэг байгуулах тухай2016.01.14
3А/03Архивын хадгаламжийн нэгжийн бүрдлийг шалгаж цэгцлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай2016.01.18
4А/04"Эрүүл агаар-Рио 2016" цасны баяр, биеийн тамир спортын нэгдсэн арга хэмжээнд оролцуулах тухай2016.01.28
5А/05Ахмад настнуудад хундэтгэл үзүүлэх тухай2016.01.15
6А/06А.Харцага, Б.Жавхлантөгөлдөр нарыг Оросын Холбооны Улсад сургалтанд хамруулах тухай2016.01.15
7А/07Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр нэмэгдэл хөлс олгох тухай2016.01.29
8А/08Ажлын хэсэг байгуулах тухай2016.03.16
9А/09Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай2016.03.16
10А/10Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газартай нөхөрсөг тэмцээн зохион байгуулах тухай2016.04.06
11А/11Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах тухай2016.04.06
12А/12Төрийн болон орон нутгийн өмчийн улсын үзлэг, тооллогын ажлыг зохион байгуулах тухай2016.04.29
13А/13"Улиастай амны шинэ суурьшлын бүсийн хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө" боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай2016.05.06
14А/14"Хөдөлмөрийн дотоод журам"-ыг шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай2016.05.06
15А/15Ажлын байрны зохион байгуулалт, чиг үүргийг батлах тухай2016.05.06
16А/16Т.Тэлмэнд ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр нэмэгдэл хөлс олгох тухай2016.05.20
17А/17Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн арга хэмжээнд хөрөнгө зарцуулах тухай2016.05.30
18А/18"Нээлттэй өдөрлөг" арга хэмжээ зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай2016.06.16
19А/19"Хөдөлмөрийн дотоод журам"-ыг шинэчлэн батлах тухай
2016.06.12
20А/20Цахим архивын үйл ажиллагааг сайжруулах тухай2016.06.17
21А/21Г.Батхишигт ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр нэмэгдэл хөлс олгох тухай2016.06.17
22А/22Эд хөрөнгийн эхний хагас жилийн тооллогын ажлыг зохион байгуулах тухай2016.06.20
23А/23Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд хариуцлагатай эргүүл томилох тухай2016.07.06
24А/24Байгалийн үзэсгэлэнт газруудаар ажилтнуудыг аялуулах арга хэмжээ зохион байгуулах тухай2016.07.06
25А/25Уран бүтээлийн цомог альбомыг хуваарилах тухай2016.08.01
26А/26Хүй долоон худгийн гадна цэвэр ус, хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай2016.08.19
27А/27Монгол наадам цогцолборын 110/35/10 кВт-ын гадна цахилгаан хангамжийн зураг төсөл боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай2016.08.19
28А/28Ажлын нэмэгдэл хөлс олгох тухай2016.08.19
29А/29Инженер техникийн ажилтнуудыг сургалтанд хамруулах тухай2016.08.22
30А/30Байгууллагын ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээнд хөрөнгө зарцуулах тухай2016.09.09
31А/31Л.Ганбатад хүндэтгэл үзүүлж, хөрөнгө зарцуүлах тухай2016.10.18
32А/32С.Баяртогтоход ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр нэмэгдэл хөлс олгох тухай2016.10.20
33А/33Нийслэлийн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээнд хөрөнгө зарцуулах тухай2016.10.26
34А/34Ажилтнуудыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах тухай2016.11.08
35А/35Бүх нийтийн цас цэвэрлэгээний нэгдсэн арга хэмжээнд оролцож, хөрөнгө зарцуулах тухай2016.11.18
36А/36Эд хөрөнгийн жилийн эцсийн тооллогын ажлыг зохион байгуулах тухай2016.12.05
37А/37Л.Эрдэнэбатад ажлын нэмэгдэл хөлс олгох тухай2016.12.07
38А/38Ээлжийн амралт биеэр эдлээгүй ажилтнуудад мөнгөн урамшил олгох тухай2016.12.19
39А/39Байгууллагын нийт ажилтнуудын хүүхдүүдэд баярын мэндчилгээ хүргүүлэх арга хэмжээнд хөрөнгө зарцуулах тухай2016.12.20
40А/40"Техникийн зөвлөлийн ажиллах журам", зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай2016.12.20
41А/412016 оны тэргүүний хэлтэс шалгаруулж урамшуулал олгох тухай2016.12.26
42А/422016 оны тэргүүний ажилтнуудыг шагнах тухай2016.12.26
43А/43Ажилтнуудад шагналт цалин олгох тухай2016.12.26