Улиастайн амны шинэ суурьшлын бүсийн хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

Байгаль- Экологид ээлтэй эдийн засгийн үр ашигтай аз жаргалтай хотын иргэдийн эрүүл мэнддээ анхаарал тавих, чөлөөт цагаа ая тухтай өнгөрүүлэх боломж бүхий орчинг бүрдүүлнэ.

Баянзүрх дүүргийн 20, 23-р хорооны нутаг дэвсгэрт 108,5 га талбайг хамарч байгаа бөгөөд 74 өрхийн 255 хүн амьдарч байна. Өрхийн дундаж ам бүл 3.4

Энэ суурьшлын бүс нь сүүлийн 2001 оноос эхэлсэн бөгөөд тус оноос 2008 он хүртэл тус бүр 1-2 өрх нүүж ирсээр 2009 оноос эхлэн эрчимтэй шилжин ирэлт эхэлсэн байна. Шилжин ирэлтийн хамгийн оргил үе болох 2012 онд 18 өрх шилжин ирсэн байна.

Төлөвлөлтийн байршлын хил хязгаар нь Улаанбаатар хотоос 10 км зайд, Улиастайн голоос 300м зайд, эргэн тойрон гэр хорооллын суурьшилтай, баруун урд талаар нь Улиастайн голын тэжээгдлийн хамгаалалтын зурвас дайран өнгөрч байна.

Улиастайн амралт аялал зугаалгын бүсийн нутаг дэвсгэрийг газарзүйн байрлалын онцлогийг харгалзан гэр бүлийн амралт амралт зугаалга, ажил үйлчилгээ, эрүүл мэндийн үйлчилгээний төв гэсэн 3-үндсэн чиглэлээр хөгжүүлнэ.

1. Улиастайн ам – Гэр бүлийн амралт зугаалга, аялал жуулчлал

3. Улиастайн хөндий – Худалдаа үйлчилгээ, соёл спортын үйлчилгээ

2. Сайрын ам – Эрүүл мэндийн оношлогоо, эмчилгээ үйлчилгээ