Цас цэвэрлэх ажил

2016 оны 11 сарын 19-ний өдөр Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албанаас зохион байгуулсан цас цэвэрлэх ажилд 35 ажилтан оролцлоо.

  • Цэвэрлэсэн зам талбайн хэмжээ: 2872 м2
  • Цасны хэмжээ: 574.4 м

Цэвэрлэхийн өмнөх байдал


Цэвэрлэсний дараах байдал