Нөхөрсөг уулзалт тэмцээн зохион байгуулав

Мэргэжлийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газартай боулингийн спортоор уулзалт тэмцээн зохион байгууллаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *