Нөхөрсөг уулзалт тэмцээн зохион байгуулав

Мэргэжлийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газартай боулингийн спортоор уулзалт тэмцээн зохион байгууллаа.