Дадлага сургалтад хамрагдав

Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 339 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио дамжуулах журам”-ын дагуу 2016.03.24-нд Нийслэлийн Онцгой байдлын газраас зохион байгуулсан “Гамшгийн аюулын тухай”- зарлан мэдээллийн дадлага  сургалтад 30 ажилтан хамрагдлаа.