Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын албан өрөө, бичээч, архив, 05-өрөөний засварын ажлын зураг төсөв

Бичээчийн өрөөний шалны суултыг засч, интерьер өөрчлөлтийг хийсэн байдал

Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын албан өрөө

05-ын өрөөг засч оффисийн өрөө болгов

Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын албан өрөө

Архивын өрөөг шилжүүлэн зассан байдал

Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын албан өрөө

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *