Нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэнгийн Санхүүгийн үйл ажиллагаа 2013 он

Манай хамт олон хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлж татварын зөрчилгүй ажиллаж байгааг үнэлж 2012 онд А үнэлгээний гэрчилгээ болон нийгмийн хариуцлагаа нэр төртэйгээр биелүүлж  байгааг үнэлэн “Шилдэг татвар төлөгч” ААН ээр шалгаруулан Хөх дэвтэр, Цом батламжийг хүлээн авсан.