Аргалант-Эмээлт хотын нутаг дэвсгэрийн үүрэг зориулалтын бүсчлэл

2013 онд УИХ-аар батлагдан мөрдөгдөж байгаа “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол 2030 оны хөгжлийн чиг хандлага”-д

Дэлгэрэнгүй

Улаанбаатар хотын төлөвлөлтийн хойд бүсийн “Баянхошуу” дэд төвийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

Улаанбаатар хотын төлөвлөлтийн баруун бүсийн “Баянхошуу” дэд төвийн хэсэгчилсэн Ерөнхий Төлөвлөгөө, ажлын зураг төсөв боловсруулах 2014.12.03-ны өдрийн тоот зургийн даалгаврыг

Дэлгэрэнгүй

Улаанбаатар хотын төлөвлөлтийн Баруун-2 бүсийн “Үйлдвэр-3″ хорооллын ерөнхий төлөвлөгөө

Төлөвлөлт хийгдэж буй нутаг дэвсгэр нь Сонгинохайрхан дүүргийн 20-р хорооны нутаг дэвсгэрт нийт 1295,6 га талбай. Төлөвлөлтийн нутаг дэвсгэрт Улаанбаатар

Дэлгэрэнгүй

Улаанбаатар хотын төлөвлөлтийн Баруун-2 бүсийн “Үйлдвэр-2″ хорооллын ерөнхий төлөвлөгөө

Төлөвлөлтийн хязгаар:Төлөвлөлт хийгдэж буй нутаг дэвсгэр нь Хан-Уул дүүргийн 3, 4-р хороо, Баянгол дүүргийн 20-р хорооны нутаг дэвсгэрийн нийт 1118,0

Дэлгэрэнгүй

Улаанбаатар хотын төлөвлөлтийн Хойд бүсийн “Сэлбэ” дэд төвийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

Нийслэл Улаанбаатар хотын хүн ам, эрчимтэй өсөн нэмэгдэж,  газар нутаг хяналтгүй өргөжин тэлж байна. Газар нутгийн өргөжин тэлж байгаагийн нэг

Дэлгэрэнгүй

Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийн хот байгуулалтын бүсчлэл

Энэхүү дүрмийн график зураглалан хэсэг нь хотын нутаг дэвсгэрийн хот байгуулалтын бүсчлэлийн зураг/карт/тай байна. Энэхүү карт/зураг нь хот байгуулалтын харилцаанд

Дэлгэрэнгүй