Сонгинохайрхан дүүргийн 20-р хороо “Цэргийн хотхон” орон сууцны хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

Төлөвлөлтийг хот байгуулалтын тухай хууль, газрын тухай хууль, Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжлүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 оны хөгжлийн

Read more

Аргалант-Эмээлт хотын нутаг дэвсгэрийн үүрэг зориулалтын бүсчлэл

2013 онд УИХ-аар батлагдан мөрдөгдөж байгаа “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол 2030 оны хөгжлийн чиг хандлага”-д

Read more

Улаанбаатар хотын төлөвлөлтийн хойд бүсийн “Баянхошуу” дэд төвийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

Улаанбаатар хотын төлөвлөлтийн баруун бүсийн “Баянхошуу” дэд төвийн хэсэгчилсэн Ерөнхий Төлөвлөгөө, ажлын зураг төсөв боловсруулах 2014.12.03-ны өдрийн тоот зургийн даалгаврыг

Read more