Сонгинохайрхан дүүргийн 20-р хороо “Цэргийн хотхон” орон сууцны хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

Төлөвлөлтийг хот байгуулалтын тухай хууль, газрын тухай хууль, Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжлүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 оны хөгжлийн

Дэлгэрэнгүй

Аргалант-Эмээлт хотын төлөвлөлтийн хязгаарын төсөл

Энэ ажлын хүрээнд одоогийн байдлын судалгаа болон төлөвлөлтийн ажилд зориулж “Геомастер” ХХК-тай хийсэн гэрээний дагуу суурьшил үүссэн талбайд 2014-2015 оны

Дэлгэрэнгүй

Аргалант-Эмээлт хотын нутаг дэвсгэрийн үүрэг зориулалтын бүсчлэл

2013 онд УИХ-аар батлагдан мөрдөгдөж байгаа “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол 2030 оны хөгжлийн чиг хандлага”-д

Дэлгэрэнгүй

Улаанбаатар хотын төлөвлөлтийн хойд бүсийн “Баянхошуу” дэд төвийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

Улаанбаатар хотын төлөвлөлтийн баруун бүсийн “Баянхошуу” дэд төвийн хэсэгчилсэн Ерөнхий Төлөвлөгөө, ажлын зураг төсөв боловсруулах 2014.12.03-ны өдрийн тоот зургийн даалгаврыг

Дэлгэрэнгүй

Улаанбаатар хотын төлөвлөлтийн Баруун-2 бүсийн “Үйлдвэр-3″ хорооллын ерөнхий төлөвлөгөө

Төлөвлөлт хийгдэж буй нутаг дэвсгэр нь Сонгинохайрхан дүүргийн 20-р хорооны нутаг дэвсгэрт нийт 1295,6 га талбай. Төлөвлөлтийн нутаг дэвсгэрт Улаанбаатар

Дэлгэрэнгүй