“ДЭД БҮТЦИЙН ТӨВ” ТӨСЛИЙН ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАХ АЖИЛ

УЛААНБААТАР ХОТЫН ГЭР ХОРООЛЛЫН СУУРЬШЛЫН БҮСЭД БАРЬЖ БАЙГУУЛАХ “ДЭД БҮТЦИЙН ТӨВ” ТӨСЛИЙН ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАХ АЖИЛ

Дэлгэрэнгүй

Улиастайн амны шинэ суурьшлын бүсийн хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

Байгаль- Экологид ээлтэй эдийн засгийн үр ашигтай аз жаргалтай хотын иргэдийн эрүүл мэнддээ анхаарал тавих, чөлөөт цагаа ая тухтай өнгөрүүлэх

Дэлгэрэнгүй

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо. /Яармаг/ орон сууцны хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

Төлөвлөж буй орон сууцны хороолол нь Хан-Уул дүүргийн 8-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлана. Нийт талбай 11.6 га. Нийт 900 өрхийн

Дэлгэрэнгүй