Улиастайн амны шинэ суурьшлын бүсийн хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

Байгаль- Экологид ээлтэй эдийн засгийн үр ашигтай аз жаргалтай хотын иргэдийн эрүүл мэнддээ анхаарал тавих, чөлөөт цагаа ая тухтай өнгөрүүлэх

Дэлгэрэнгүй

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо. /Яармаг/ орон сууцны хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

Төлөвлөж буй орон сууцны хороолол нь Хан-Уул дүүргийн 8-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлана. Нийт талбай 11.6 га. Нийт 900 өрхийн

Дэлгэрэнгүй

Сонгинохайрхан дүүргийн 20-р хороо “Цэргийн хотхон” орон сууцны хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

Төлөвлөлтийг хот байгуулалтын тухай хууль, газрын тухай хууль, Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжлүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 оны хөгжлийн

Дэлгэрэнгүй

Аргалант-Эмээлт хотын төлөвлөлтийн хязгаарын төсөл

Энэ ажлын хүрээнд одоогийн байдлын судалгаа болон төлөвлөлтийн ажилд зориулж “Геомастер” ХХК-тай хийсэн гэрээний дагуу суурьшил үүссэн талбайд 2014-2015 оны

Дэлгэрэнгүй