Хүй 7 худгийн 110/35/10 кВт-ын цахилгаан хангамжийн зураг төсөл боловсруулах ажил

Улаанбаатар хот “Монгол наадам” цогцолборын 10кВ-ийн кабель шугам-16км урттай, 10/0,4кВ-ын хаалттай дэд өртөө – 8км /2х250кВА-аас 2х1600кВА хүртэл чадалтай/ цахилгаан

Read more

Хүй 7 худгийн гадна УХАТ-ын шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах ажил

Гадна усан хангамжийн 7,5 км шугам, ариутгах татуургын 5,5 км шугам сүлжээний ажлын зураг, 2х250м3 багтаамжтай усан сангийн ажлын зураг,

Read more

БГД-ийн 15-р хороо 16-р байранд үүссэн эрсдэлийг арилгах, бэхэлгээ, хүчитгэлийн ажлын зураг, төсөв

БГД-ийн 15-р хороо “Би Жи Би Жи” ХХК-ийн цогцолборын суурийн холбогдолтой 16-р байранд үүссэн эрсдэлийг арилгах, бэхэлгээ, хүчитгэлийн ажлын зураг,

Read more