Нийслэлийн Архивын газрын барилгын зураг төсөл, төсөв боловсруулах ажил

Байршил: Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 9-р хороо 7-р хорооллын дахин төлөвлөлтийн газар нутагт Үндэслэл: Нийслэлийн засаг даргын 2014 оны 10 сарын

Дэлгэрэнгүй

Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын албан өрөө, бичээч, архив, 05-өрөөний засварын ажлын зураг төсөв

Бичээчийн өрөөний шалны суултыг засч, интерьер өөрчлөлтийг хийсэн байдал 05-ын өрөөг засч оффисийн өрөө болгов Архивын өрөөг шилжүүлэн зассан байдал

Дэлгэрэнгүй

Нийтийн тээврийн автобус парк

Нийслэлийн Ерөнхий архитектороор батлуулсан 35/2015 зургийн даалгаврын дагуу “НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН АВТОБУС ПАРК”- эскиз зургийг боловсруулан Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газраар батлуулж,

Дэлгэрэнгүй

Хүй 7 худгийн 110/35/10 кВт-ын цахилгаан хангамжийн зураг төсөл боловсруулах ажил

Улаанбаатар хот “Монгол наадам” цогцолборын 10кВ-ийн кабель шугам-16км урттай, 10/0,4кВ-ын хаалттай дэд өртөө – 8км /2х250кВА-аас 2х1600кВА хүртэл чадалтай/ цахилгаан

Дэлгэрэнгүй